Въпроси и отговори

 1. Какво представлява сдружението „Левски на Левскарите“?
 2. Какви са целите на сдружението?
 3. Кой стои зад сдружението?
 4. Кой ще управлява сдружението?
 5. Каква дейност ще развива сдружението?
 6. Как сдружението управлява Левски?
 7. Управителният съвет на Сдружението ще има ли влияние върху управлението на Левски?
 8. Как привържениците ще избират президента на клуба?
 9. Какви други привилегии имат членовете на сдружението?
 10. Как сдружението би управлявало мажоритарен пакет акции в Левски?
 11. Защо е предвидено Общото събрание на Сдружението да се провежда с делегати?
 12. Как сдружението планира да издържа Левски, ако получи мажоритарния пакет акции?
 13. Ще отива ли членският внос в Левски?
 14. Какви други средства ще вкарва сдружението в Левски?
 15. Как ще се проследяват средствата влизащи в сдружението и тяхното разходване?
 16. Какво ще стане със сдружението, ако не успее да набере необходимата членска маса, за да получи мажоритарния дял акции на клуба?
 17. Как мога да стана член на сдружението?
 18. Какъв членски внос трябва да заплатя, за да стана член на сдружението?
 19. Какво се случва, ако пропусна да платя една вноска от членския си внос?
 20. За какво ще бъде използван членския внос и печалбата от дейността на сдружението?

Какво представлява сдружението „Левски на Левскарите“?

Сдружение “Левски на Левскарите” е организация, обединяваща левскари от цяла България и чужбина. Създадено е с цел да въведе в Левски модел, при който привържениците избират ръководството на клуба.

Какви са целите на сдружението?

Основната цел на сдружение “Левски на Левскарите” е да обедини привържениците на Левски, създавайки платформа, която да позволи на левскарите да определят посоката на развитие на клуба чрез придобиването на мажоритарния пакет акции на ПФК Левски.

Други важни цели на сдружението включват съхранението, популяризирането и развитието на левскарските ценности; опазването и издигането на авторитета на Левски – безспорна институция в обществения живот в България – както и засилването на интереса на все повече привърженици към клубния живот и управлението на Левски.

Кой стои зад сдружението?

Сдружението е плод на консенсус между ръководството на Левски и привърженици за необходимостта от по-устойчив модел на управление, който да осигури стабилно и успешно бъдеще на клуба. То е основано на 4 май 2022 г., като сред учредителите са сегашният мажоритарен акционер и легенда на клуба Наско Сираков, треньорът Станимир Стоилов, изпълнителният директор Ивайло Ивков и председателят на Управителния съвет Даниел Боримиров.

Кой ще управлява сдружението?

Сдружението се управлява от Управителен съвет избиран от Общо събрание с мандат от 2 години.

Изключение прави първият Управителен съвет на „Левски на Левскарите“, чийто мандат ще бъде в периода от 4 май 2022 до 31 декември 2022. Единствената задача пред този първи състав на Управителния съвет е да популяризира сдружението и да набере нови членове.

Каква дейност ще развива сдружението?

Примери за дейностите, залегнали в Устава на сдружението са:

 • Разработване и реализиране на дългосрочни и краткосрочни програми и концепции за развитие на ПФК Левски
 • Създаване и реализиране на инициативи за запазване и популяризиране на историческото наследство на Левски
 • Поддръжка и развитие на материалната база на Левски
 • Организиране на дарителски и други кампании за пряко материално подпомагане на Левски, детско-юношеската школа, както и изтъкнати ветерани и деятели

Как сдружението управлява Левски?

Не управлява. Сдружението има право да избере председател на Надзорния съвет и негови членове, ако придобие мажоритарния пакет акции. Председателят на Надзорния съвет се явява практически президент на клуба. Сдружението обаче не участва в оперативното управление на клуба, което се осъществява от професионален екип.

Управителният съвет на Сдружението ще има ли влияние върху управлението на Левски?

Не. Той само администрира сдружението – грижи се за кореспонденцията, административните изисквания и документация и прави кампании.

Как привържениците ще избират президента на клуба?

Това ще се случи само ако сдружението придобие мажоритарен дял. То ще се случва чрез електронно гласуване в избори. Всеки член на сдружението ще има право да гласува, а изборът на спечелилия кандидат е задължителен за Управителния съвет при участието в Общото събрание на акционерите на Левски. Решение за този механизъм беше взето на Учредителното събрание на сдружението. Механизмът може да бъде променян само чрез вътрешно решение, гласувано от 90% от членовете на Сдружението.

Какви други привилегии имат членовете на сдружението?

Подобни привилегии могат да бъдат учредени само с вътрешен акт. Например такава ще бъде поставянето на въпрос за разглеждане от Управителния съвет на сдружението или Общото събрание на клуба, ако обаче този въпрос събере необходимата подкрепа чрез електронно гласуване.

Как сдружението би управлявало мажоритарен пакет акции в Левски?

Представител на сдружението ще участва в Общото събрание на Левски, където ще бъде длъжен да изпълни волята на членовете от проведени избори за президент или получени указания и въпроси чрез електронно допитване.

Защо е предвидено Общото събрание на Сдружението да се провежда с делегати?

Това ще се случи само, когато членската маса надхвърли 1000 души. Причината е в обезпечаването на логистиката по провеждането му и е по пример на всяко голямо сдружение в България и света. Принципът с делегати ще важи обаче само и единствено за Общото събрание на сдружението, но не и за избора на президент на Левски, където всеки член има собствен глас.

Как сдружението планира да издържа Левски, ако получи мажоритарния пакет акции?

Сдружението планира Левски да се издържа като обикновено и добре работещо търговски дружество. Едновременно с това обаче сдружението ще осигурява значима част от бюджета на клуба, ако придобие мажоритарния пакет акции посредством стопанската си дейност.

Ще отива ли членският внос в Левски?

Да, но това не е залегнало специално в устава на сдружението. Причината е да се даде възможност на членовете да избират чрез електронно гласуване дали сумите да постъпват като целево дарение (например инвестиция в база, детско-юношеска школа или погасяване на дългове) или без никакво условие.

Какви други средства ще вкарва сдружението в Левски?

От стопанска дейност. Това означава в случай на придобиване на мажоритарен пакет акции от Левски, в бъдеще сдружението да връща обратно в клуба полагащи се по закон дивиденти. Така сдружението ще бъде единственият акционер, който се е задължил да прави това.

Как ще се проследяват средствата влизащи в сдружението и тяхното разходване?

Чрез публични отчети на сдружението, както и чрез дейността на нарочно избрания Контролен съвет. Във всеки момент наличността по сметките на сдружението ще бъде известна. Сдружението няма да работи със суми в брой, а ще използва само банкови и картови разплащания.

Какво ще стане със сдружението, ако не успее да набере необходимата членска маса, за да получи мажоритарния дял акции на клуба?

Сдружението е създадено, за да помага безвъзмездно на клуба. В такъв случай то ще се явява като един от най-големите дарители в периода.

Как мога да стана член на сдружението?

В момента можете да станете член на сдружението „Левски на Левскарите“ по един от следните начини:

 1. В офиса на сдружението, намиращ се в сектор А на стадион „Георги Аспарухов“. Моля следете нашата Фейсбук страница за работното време на офиса.
 2. Като попълните молба за членство, заплатите своя членски внос и ни я изпратите. Повече информация можете да намерите тук.

Какъв членски внос трябва да заплатя, за да стана член на сдружението?

Годишният членски внос е в размер на 200 лева. Членският внос се заплаща еднократно или на до 4 равни вноски, платими респективно до 1 март, 1 юни, 1 септември и 1 декември на съответната година. За 2022 г. членският внос трябва да е уреден до края на годината отново изцяло или на до 4 равни вноски.

Какво се случва, ако пропусна да платя една вноска от членския си внос?

Пропускането на една вноска не носи последствия. При пропускане на плащане на 2 поредни членски вноски, членството в сдружението се прекратява с решение на Управителния съвет. При 2 прекратявания за неплатен членски внос не може да се подновява членството в сдружението.

За какво ще бъде използван членския внос и печалбата от дейността на сдружението?

Цялата сума събрана от сдружението се дарява на ПФК Левски в края на всеки отчетен период след финансовото обезпечаване на неговата дейност и заплащането на дължимите данъчни и други задължения. Членовете ще имат възможност да решават дали дарението да бъде без условия или целево.