Покана за Общо Събрание на Сдружение „Левски на Левскарите“

Публикувано от Влади Николов на

Уважаеми членове,

Първото редовно отчетно-изборно събрание на Сдружение „Левски на Левскарите“ ще се проведе на 05.02.2023г. от 10.00 часа, в гр. София, Интер Експо Център, зала „Витоша“, бул. „Цариградско шосе“ 147, 1784, 7-ми-11-ти километър, при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на Сдружението от Управителния съвет и Контролния съвет;
  2. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и Контролния съвет;
  3. Избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет на Сдружението;
  4. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружението;
  5. Промени в Устава на Сдружението;
  6. Приемане на решение за определяне на бюджет за оперативни разходи на Сдружението;
  7. Разни

Регистрацията ще започне в 09.00 часа, а в случай, че към обявения начален час липсва кворум за провеждане на събранието (т.е. са регистрирани, лично или чрез пълномощник, по-малко от половината от членовете на Сдружението), Общото събрание ще се проведе на същото място от 11.00 часа и ще бъде законно, колкото и членове да се явят.

В следващите дни ще предоставим допълнителна информация, свързана с провеждането на събранието и с начина на номиниране на членове на Управителния съвет и Контролния съвет на Сдружението.

Категории: Новини