Подаване на заявление за членство онлайн

Публикувано от Влади Николов на

Скъпи левскари, вече имате възможност да подадете заявлението си за членство в сдружение „Левски на Левскарите“ и онлайн!

След като попълните заявлението, молим да го изпратите на members@levskarite.bg заедно с копие от платежното нареждане за платен членски внос.

Подробни инструкции как да попълните молбата, можете да откриете в секцията Стани член на сайта.