Бланки за номинации за членове на УС и КС на Сдружението

Публикувано от Влади Николов на

Уважаеми членове,


Във връзка с предстоящото на 05.02.2023г. Общо събрание на Сдружение „Левски на Левскарите“, предлагаме на вашето внимание одобрените форми за предложения (номинации) на членове на следващия Управителен съвет и Контролен съвет на Сдружението, които следва да бъдат избрани на събранието.


Съгласно Устава на Сдружението, всеки член на Сдружението може да предложи кандидат за състава на двата съвета, като кандидатурата следва да е подкрепена от 10 (десет) от членовете на Сдружението (в т.ч. и предлагащия). С цел улесняване на процедурата по номинация, УС изготви и одобри прикачените формуляри.


Инструкции за попълване на формуляра:

  1. Предлагащият член попълва своите данни в първата част на бланката и попълва данните на номинирания от него кандидат.
  2. Самият номиниран кандидат попълва трите си имена и полага подписа си, за да удостовери, че е приел номинацията си.
  3. В долната част на бланката се събират подписите на 10-ма членове на Сдружението, подкрепящи кандидатурата (предлагащият член също полага своя подпис, т.е. той може да бъде един от тези 10).
  4. Попълненият формуляр се изпраща на Сдружението сканиран по електронна поща на адрес members@levskarite.bg , подава се на място в офиса на Сдружението в Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, или се изпраща по пощата или с куриер на адрес: Адрес: гр. София, ул. „Тодорини кукли“ №47, 1517, Стадион „Георги Аспарухов“, сектор „А“.

Молим да имате предвид, че ако едно и също лице бъде номинирано за член и на Управителния, и на Контролния съвет на Сдружението, то ще трябва да избере за кой от двата съвета ще бъде кандидат на събранието.


Предложения за членове на съветите могат да се правят до 7 дни преди датата на провеждане на събранието. Своевременно ще съобщаваме получените номинации, които отговарят на изискванията на Устава.

Категории: Новини